Kinderopvang moet er zijn voor elk kind.

Published by Jongsocialisten Antwerpen on

Welkom in het nieuwe Vlaanderen. Het Vlaanderen waarin kinderopvang een voorrecht wordt voor kinderen met werkende ouders. Wie in armoede leeft, daar moet de overheid maar een andere oplossing voor zoeken. Het is het Vlaanderen waar minister Homans zelf in is opgegroeid. “Daar naar terugkeren is allesbehalve een goede zaak. Zeker voor jongeren in onze stad”, zegt Jongsocialisten Antwerpen.

Jongsocialisten Antwerpen is gedegouteerd over dergelijke onkunde. “Mevrouw Homans heeft in haar korte periode als voorzitter van het Antwerpse OCMW kennelijk niets bijgeleerd. Dergelijke tussenkomst staat dwars op de sociale en maatschappelijk realiteit van vandaag”, zeggen de jongeren.

“Een kind is een kind. En kinderen maken geen onderscheid op basis van het loonbriefje van hun ouders. De overheid zou dat ook niet mogen doen,” zegt Jongsocialisten Antwerpen. “Sociale mobiliteit is een ongelofelijke meerwaarde in ons Vlaamse onderwijssysteem. Dat start van jongs af aan in de kinderopvang. Dat moeten we koesteren”, gaan de jongeren verder.

“Wie in deze stad leeft, weet hoe belangrijk sociale mobiliteit is. Dat maakt het discours van Homans net zo onbegrijpelijk. Kansarmoede is een uitdaging voor onze stad, waarom kinderen er dan al onmiddellijk bijkomend mee belasten?”

Ook de manier waarop Homans spreekt over ouders die leven in armoede oogst felle kritiek. “Het denigrerende taaltje is tekenend voor een beleid dat mensen die het vandaag moeilijk hebben en in armoede leven steeds meer in een hoek wil zetten als profiteurs. Dat is niet wat wij verstaan onder armoedebestrijding.”

Jongsocialisten Antwerpen wil naar eigen zeggen niet terug naar het Vlaanderen van de jaren ’60. “Een Vlaanderen waar kinderen worden ingedeeld in verschillende sociaaleconomische klassen is geen onderdeel van een moderne maatschappij.Kansarmoede verdwijnt niet door het in een apart hokje te steken en er niet meer naar te kijken. Ronduit triest dat een Minister van Armoedebestrijding hier zelfs nog maar over nadenkt”, zeggen de jongeren.

“Er moet structureel geïnvesteerd worden in meer kinderopvang. Het tekort daaraan wordt onhoudbaar voor steden als Antwerpen”, zeggen de jongeren. “Onvoldoende inspanningen op dat vlak zomaar wegwerken met voorrangsregels is complete waanzin.”

Categories: Nieuws