We love De Roma!

Published by Jongsocialisten Antwerpen on

Jongsocialisten Antwerpen reageert boos op de uitlatingen van de Borgerhoutse N-VA-afdeling over cultuurcentrum De Roma op de Turnhoutsebaan. “Wederom laat de N-VA haar kijk op de stad zien: aanpassen aan onze visie of oprotten. Onvoorstelbaar”, zeggen de jongeren. Jongsocialisten Antwerpen lanceert daarom ‘We love De Roma’. Een solidariteitsactie waarmee we de waarde van De Roma voor het culturele leven in onze stad willen onderstrepen.

In het nieuwste wijkkrantje van N-VA Borgerhout neemt de partij geen blad voor de mond over De Roma. ‘De Roma kan zich best eens bezinnen of een door een volledige gemeenschap en stad ruim gesubsidieerd ‘cultureel centrum’ zich niet het best wat neutraler kan opstellen.’ “Een regelrechte aanval op het culturele leven in onze stad”, vindt Jongsocialisten Antwerpen, “Net zoals alle andere cultuurhuizen in onze stad vervult De Roma haar functie en trekt ze een specifiek publiek aan.”

Dat de N-VA met subsidies wuift om een cultureel centrum af te dreigen schiet al helemaal in het verkeerde keelgat. “Blijkbaar heeft N-VA een probleem met mensen die hen niet naar de mond praten. Dat heeft een naam: censuur”, zegt Jongsocialisten Antwerpen, “Schaamteloos en grof. Wie denken ze eigenlijk wel dat ze zijn?”

Cultuur is volgens de jongeren nooit neutraal. “Die diversiteit maakt het net zo waardevol. Wie dat aanvalt, weet niet wat hij doet”, zeggen de jongeren, “Wij roepen iedereen op om – samen met ons – te tonen dat we die diversiteit aan cultuur in onze stad naar waarde schtatten.” De jongeren roepen iedereen met een hart voor cultuur en voor De Roma op om hun beeld ‘We love De Roma’ te delen.