Nieuws

We zetten het leger in!

Burgemeester De Wever heeft eindelijk zijn zin gekregen. Vorige zaterdag doken er 30 militairen op in het Antwerpse straatbeeld. „Om gevoelige sites afdoende te beveiligen”, klonk het vanop het Schoon Verdiep. Jongsocialisten Antwerpen begrijpt de bezorgdheid om de veiligheid van de Antwerpenaars, maar heeft ernstige vragen bij de inzet van het leger. „Deze vorm van spierballengerol is typerend voor het beleid van het stadsbestuur, maar of het een onderdeel is van een degelijk stedelijk veiligheidsbeleid is nog maar zeer de vraag.”